Kantplanken

-Kantplank onder het kozijn plaatsen

-Opwiggen en ondersabelen met mortel

-In verband met de uitzettingscoëfficiënt de lengtes beperken tot 1750 mm

-Stootvoeg dichtvoegen of afkitten met rugvulling

-Bij een kitvoeg met rugvulling dient de voegbreedte minimaal 10 mm te zijn

·

Dorpels

-Raam- of deurdorpels aanbrengen in een specielaag van tenminste 10 mm dik

-Voor een goede aanhechting dient de muur en de onder/bovenzijde van de spekband behandeld te worden met een voorstrijkmiddel

-In verband met de uitzettingscoëfficiënt de lengtes beperken tot 1750 mm

-Voor aansluiting van de spekbanden onderling een kitvoeg aanbrengen op rugvulling. De voegbreedte· dient dan minimaal 10 mm te zijn

-Bij toepassing van voorgespannen spekbanden de verwerkingsvoorschriften van betonlateien hanteren

 

Spekbanden

-Spekbanden aanbrengen in een specielaag van tenminste 10 mm dik

-Voor een goede aanhechting dient de muur en de onder/bovenzijde van de spekband behandeld te worden met een voorstrijkmiddel

-In verband met de uitzettingscoëfficiënt de lengtes beperken tot 1750 mm

-Voor aansluiting van de spekbanden onderling een kitvoeg aanbrengen op rugvulling. De voegbreedte dient dan minimaal 10 mm te zijn

-Bij toepassing van voorgespannen spekbanden de verwerkingsvoorschriften van betonlateien hanteren

 

Afdekbanden

-Afdekband aanbrengen in een specielaag van tenminste 10 mm dik

-Voor een goede aanhechting dient de muur en de onderzijde van de afdekband behandeld te worden met een voorstrijkmiddel

-In verband met de uitzettingscoëfficiënt de lengtes beperken tot 1750 mm

-Voor aansluiting van de afdekbanden onderling een kitvoeg aanbrengen op rugvulling. De voegbreedte dient dan minimaal 10 mm te zijn

-Het dichtzetten van eventueel aanwezige standaardsparingen uitvoeren met krimpvrije mortel of dichtzetten met metselspecie en de

·bovenste5 mm afwerken met reparatiemortel van Hercules beton b.v.

 

Penantafdekkers / schoorsteenplaten

-Penantafdekker/schoorsteenplaat aanbrengen in een specielaag van tenminste 10 mm dik

-Voor een goede aanhechting dient de muur en de onderzijde van de penantafdekker behandeld te worden met een voorstrijkmiddel

 

Bloktreden

-Bloktrede altijd op een goed verdichte ondergrond plaatsen

-Bloktreden mogen koud op elkaar geplaatst worden

-Voor de aansluiting van de bloktreden onderling een kitvoeg aanbrengen op rugvulling. De voegbreedte dient minimaal 10 mm

·te zijn. Ook kan gekozen worden voor een open voeg met een minimale breedte van 5 mm

 

Spuwers

-Spuwer aanbrengen in een specielaag van tenminste 10 mm dik

-Voor een goede aanhechting dient de muur en de onderzijde van de spuwer behandeld te worden met een voorstrijkmiddel

 

Betonlateien zelfdragend (h>=150mm)

-Hanteer een opleglengte van 150 mm (tweezijdig) bij een dagmaat kleiner dan 2000 mm, 200 mm (tweezijdig) bij een dagmaat

·groter dan 2000 mm

-Wij adviseren de latei op oplegvilt of folie te plaatsen

-Bij overspanningen boven de 3000 mm een dilatatie aan de kopse kant aanbrengen

-Op de bovenzijde van de latie over de gehele lengte (dpc) folie aanbrengen

-Raadpleeg voor maximale toelaatbare belastingen en opmetselhoogte altijd onze belastingtabellen

 

Beton- en baksteenlateien samenwerkend (h < 150 mm)

-Hanteer een opleglengte van 150 mm (tweezijdig) bij een dagmaat kleiner dan 1500 mm, 200 mm (tweezijdig bij een dagmaat

·groter dan 1500 mm

-Wij adviseren de latei op oplegvilt of folie te plaatsen

-Bij overspanningen boven 3000 mm een expansievoeg aan de kopse kant aanbrengen

-De lateien, tijdens verharding van de benodigde metselwerklagen, ondersteunen met een maximale h.o.h. afstand van 1000 mm

-De benodigde metselwerklagen metselen in mortel met een verhouding van 1 cement, 0,5 kalk en 4,5 scherp zand. In de specie

·geen luchtbelvervormer gebruiken

-Voor een goede aanhechting dient de bovenzijde van de latei behandeld te worden met een voorstrijkmiddel

-Metselstenen altijd met specie direct op de latei aanbrengen

-Doordat het aantal lagen·samenwerkend metselwerk niet mag worden onderbroken, kunnen in dit gebied geen lateislabben,

·sparingen en open stootvoegen worden aangebracht

-Binnen de lateilengte mogen geen dilataties worden aangebracht. Onder de lengte van de latei wordt verstaan; de dagmaat + 2x de oplegging

-Na voldoende verharding van het metselwerk de tijdelijke ondersteuning verwijderen

-Raadpleeg voor de maximale toelaatbare belastingen en opmetselhoogte altijd onze belastingtabellen

-De maximale dagmaat voor lateien met een hoogte van 60 mm is 2600 mm

-De samenwerkende lateien kunnen geen vloerbelasting opnemen

-De lateien mogen niet op een tussensteunpunt worden opgelegd, tenzij er voldoende metselwerkwapening (murfor) in het

·bovenliggende metselwerk wordt toegepast

-Samenwerkende lateien zijn niet geschikt voor renovatie, tenzij de samenwerkende metselwerklagen opnieuw worden opgemetseld

 

Vellingkantlateien

-Hanteer een opleglengte van 150 mm (tweezijdig) bij een dagmaat kleiner dan 2000 mm, 200 mm (tweezijdig) bij

·een dagmaat groter dan 2000 mm

-Wij adviseren de latei·op oplegvilt of folie te plaatsen

-Bij overspanningen boven 3000 mm een dilatatie aan de kopse kant aanbrengen

-Door middel van de ingestorte schroefhulzen kan de latei op zijn plaats gehezen worden

 

Vorstranden

-De vorstranden altijd op een goed verdichte ondergrond plaatsen om zettingsverschillen te voorkomen

-De vorstranden waterpas op hoogte stellen

-Vorstranden onderling koppelen, zodat tijdens het storten van de vloer de randen niet gaan wijken